ühe päise-bänner

Asjade stiil

asju

Usume kindlalt, et töötajad on meie kõige olulisem vara.

Usume, et töötajate perekondlik õnn parandab tõhusalt töö efektiivsust.

Usume, et töötajad saavad positiivset tagasisidet õiglase edutamise ja tasustamismehhanismide kohta.

Usume, et labio peaks olema otseselt seotud töö tulemuslikkusega ning võimalusel tuleks kasutada mis tahes meetodeid, näiteks stiimuleid, kasumi jagamist jne.

Ootame töötajatelt ausat tööd ja selle eest tasu saama.

Loodame, et kõigil labio töötajatel on idee pikaajalisest tööst ettevõttes.

asju